Finland Ice Marathon 2021 luistellaan virtuaalisena (FIN/ENG)

20.1.2021

See info in English below

Virtuaalinen Finland Ice Marathon 2021

Finland Ice Marathon järjestetään helmikuussa 2021 virtuaalisena, omatoimisena tapahtumana.

Perinteistä kahden päivän Finland Ice Marathon tapahtumaa ei järjestetä 26.-27.2.2021

Kalevan Kierroksen luistelukisaa ei luistella Kuopiossa la 20.2.2021. 

Koululaisluistelua, Lasten minimaratonia, kuutamoluistelua ja Skater’s Night palkintojenjakotilaisuutta ei järjestetä helmikuussa 2021.

Itä-Suomen Aluehallintaviraston (AVI) uusien (20.1.2021) määräysten ja suosituksien mukaan, on vastuullisempaa ja järkevämpää järjestää luonnonjääluistelutapahtumat vuonna 2021 hieman eri tavalla kuin aikaisempina vuosina. AVI jatkoi kokoontumisrajoituksia Itä-Suomessa 22.2.2021 asti. Yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat kielletty 22.2.2021 asti.

Jäätilanne näyttää hyvältä – luistelemaan päästään jo viikonloppuna

Jotain hyvääkin – luistelemaan päästään jo suurella todennäköisyydellä lauantaina 23.1.2021. Luonnonjääratoja aukaistaan ensin Kuopion matkustajasatamaan. Eri ratoja kunnostetaan ja aukaistaan sään mukaan tammikuun aikana. Luonnonjääluisteluradat kiertävät Kuopion matkustajasataman ja Kuopionlahden kautta Kuopion Saanalle Bellanrantaan.

Seuraa Finland Ice Maratonia facebookissa, instagramissa ja netissä, jonne päivitämme uusimmat tiedot luonnonjään luisteluradoista. Uudet kartat radoista julkaistaan lähiaikoina.

Virtuaalinen Finland Ice Marathon 2021

Kerromme lisää uudesta tapahtumasta lähiaikoina. Ilmoitamme osallistumisohjeet, tiedot sarjoista, matkoista ja säännöistä myöhemmin Finland Ice Marathon kanavissa (sosiaalinen media ja nettisivut).

Virtuaalinen Finland Ice Marathon 2021 on ilmainen, omatoiminen ulkoilu- ja luistelutapahtuma.

Voit ilmoittautua mukaan virtuaaliseen, omatoimiseen Finland Ice Marathoniin finlandicemarathon.com nettisivujen kautta. Ilmoittautumislinkki aukeaa myöhemmin. Suoritus tulee olla yhtäjaksoinen. Tulos ilmoitetaan järjestäjän nettisivuilla. Virtuaalisessa tapahtumassa jokainen luistelee alueella omalla vastuulla. Järjestäjä ei ota vastuuta aineellisista eikä terveydellisitä vahingoista. Osallistujien tulee ottaa muut jäällä liikkujat huomioon. Mestar ylläpitää ja kunnostaa jäätä päivittäin.

Virtuaalisessa kisassa ei palkita nopeimpia suorittajia, vaan palkinnot arvotaan. Jokainen osallistuminen vastaa yhtä arvontalipuketta. Mitä useammin osallistut, sitä suuremmalla todennäköisyydellä voit voittaa palkintoja.

Kaikkien jo ilmoittautuneiden osallistumisoikeus siirretään automaattisesti vuoden 2022 tapahtumaan ilmaiseksi.

Jos olet ilmoittautunut johonkin Finland Ice Marathon kisaan (nastapyöräily, potkukelkkailu tai luistelu), ilmoittautumisesi siirretään automaattisesti ilmaiseksi vuoden 2022 Finland Ice Marathon tapahtumaan (Finland Ice Marathon 2022 / 25.-26.2.2022).

Jos sinulla on kysyttävää osallistumisoikeudestasi, ota yhteyttä:

Tiina Kiiskinen (kilpailukanslia)

044 702 1915

tiina.kiiskinen@pohjois-savonliikunta.fi

Lisätiedot:

Tapahtumasta ja ohjelmasta vastaa Pohjois-Savon Liikunta

Esa Pietikäinen (tapahtumapäällikkö, Pohjois-Savon Liikunta ry)

044 491 8062

esa.pietikainen@pohjois-savonliikunta.fi

Radan kunnossapidosta vastaa Mestar

Kai Aho (työnjohtaja, Mestar)

044-7185009

Virtual Finland Ice Marathon 2021

Finland Ice Marathon will be held in as a virtual event - more info coming up!

The traditional two-day Finland Ice Marathon event will not be held on February 26-27, 2021

Kalevan Kierros ice skating competition will not be held in Kuopio on Sat 20.2.2021.

School skating, Minimaraton for kids, Moonlight Skating and the Skater’s Night Awards Ceremony will not be held in February 2021.

According to the new regulations and recommendations of the Regional Administration of Eastern Finland (AVI) (20 January 2021), it is more responsible and sensible to organize natural ice skating events in 2021 in a slightly different way than in previous years. AVI continued its meeting restrictions in Eastern Finland until February 22, 2021. Public events and general meetings of more than 20 people are prohibited until 22 February 2021.

The ice situation looks good - you can skate in upcoming weekend

Something good - it will be possible to skate with a high probability on Saturday, January 23, 2021. Natural ice rinks will first be opened in Kuopio's passenger harbor. The various tracks will be refurbished and opened according to the weather during January. The natural ice skating tracks run through Kuopio harbour and Kuopionlahti to Kuopio Saana in Bellanranta.

Follow the Finland Ice Marathon on facebook , instagram and on our website, where we update the latest information on natural ice skating rinks. New maps of the tracks will be released soon.

Virtual Finland Ice Marathon 2021

We will tell you more about the new event in the coming days. We will announce the participation instructions and information about the series, trips and rules later on the Finland Ice Marathon channels (social media and website).

Virtual Finland Ice Marathon 2021 is a free, virtual outdoor and ice skating event. You can register for the virtual Finland Ice Marathon event in our Finlandicemarathon.com website. More info coming up!

The registration link will open later. Your race must be continuous. The result will be announced on the organizer's website. In the virtual event, everyone skates in the area at their own risk. The organizer does not take responsibility for material or health damage. The organizer is not responsible for competitor insurances. Mestar (maintaining company) maintains and repairs the ice daily.

The virtual event does not reward the fastest performers. The prizes are drawn. Each entry corresponds to one lottery ticket. The more often you participate, the more likely you are to win prizes.

Participation for all those who have already registered will be automatically transferred to the 2022 event free of charge.

If you have registered for one of the Finland Ice Marathon races (biking, kick sledding or ice skating), your registration will be automatically transferred for free to the 2022 Finland Ice Marathon event (Finland Ice Marathon 2022 / 25.-26.2.2022).

If you have any questions about your eligibility, please contact:

Tiina Kiiskinen (Competition Office)

044 702 1915

tiina.kiiskinen(a)pohjois-savonliikunta.fi

Additional information:

Pohjois-Savo Liikunta is responsible for the event and the program

Esa Pietikäinen (Event Manager, Pohjois-Savon Liikunta ry)

044 491 8062

esa.pietikainen@pohjois-savonliikunta.fi

The track is maintained by the Master

Kai Aho (foreman, track master)

044-7185009