FIM 26.2.2022 - yksipäiväinen tapahtuma! (FIN/ENG)

3.12.2021

Suomen ainutlaatuisin luonnonjäätapahtuma kokee hieman muutoksia. Kaikki kisatoiminnot järjestetään lauantaina 26.2.2022. Kokeiluun tulee myös nastajuoksukisat!

Ilmoittautuminen FIM 2022 kisaan on auki. Ilmoittaudu mukaan edullisin hinnoin, edullisin hintaporras on voimassa 9.1.2022 saakka!

***

Finland's unique natural ice event is undergoing some changes. All race activities will be held on Saturday, February 26, 2022. There will also be stud running race events!

Registration for the FIM 2022 race is open. Register at the lowest prices, the lowest price step is valid until 9.1.2022!

Finland Ice Marathon 26.2.2022 – yksipäiväinen tapahtuma!

Suomen ainutlaatuisin luonnonjäätapahtuma kokee hieman muutoksia. Kaikki kisatoiminnot järjestetään lauantaina 26.2.2022. Kokeiluun tulee myös nastajuoksukisat!

Perinteinen Finland Ice Marathon (FIM) tulee taas yhden virtuaalisen, omatoimisen vuoden jälkeen. Talven 2021 luistelukelit olivat varsin hyvät. Komea ja talvinen sää houkutteli helmikuun aikana arviolta 20 000–22 000 liikkujaa Kallaveden luonnonjääluisteluradoille ja tämä lienee ennätys. Yksi syy suurelle kävijämäärälle oli koronaepidemian tuoma ulko- ja luontoliikunnan arvostuksen nousu. Mielenkiinnolla odotamme tulevaa luonnonjääkautta. Tällä hetkellä tilanne näyttää varsin hyvältä – pakkasta ja lunta on! Luonnonjääluisteluratojen jäädyttäminen alkaa heti kun olosuhteet sen mahdollistavat. Viime talven luistelukausi alkoi tammikuun lopussa.

Järki jäällä - älä jätä aivoja narikkaan!

Turvallisen jäällä liikkumisen edellytys on, että tunnet jään sekä jäällä kulkemiseen liittyvät riskit ja varustaudut oikein. Olemme koonneet nettisivuillemme Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton tärkeitä vinkkejä luonnonjäällä liikkumista varten: Turvallisesti jäällä

Järjestyksessään 38. Finland Ice Marathon järjestetään lauantaina 26.2.2022. Tuleva tapahtumaa kokee hieman uutta kisaohjelman suhteen. Kaikki kisatoiminnot järjestetään samana päivänä!

FIM-tapahtuman lajikirjoon kuuluu monta lajia: luistelu, sauvaluistelu, nastapyöräily ja potkukelkkailu. Nyt uutena myös nastajuoksu!

Eri lajien starttiaikoja porrastetaan siten, että jokainen pääsee nauttimaan ainutlaatuisesta luonnonjäätapahtumasta turvallisesti. Julkaisemme kisojen aikataulut tammikuussa 2022.

Luistelurata jaetaan kahteen osaan:

A. Luistelijat, sauvaluistelijat ja potkukelkkailijat kulkevat omalla radallaan. Radan leveys on 4-8m.

B. Nastapyöräilijät sekä nastajuoksijat kulkevat omalla radallaan. Radan pinta on luminen, tampattu ja sen alla on jää. Radan leveys on min. 2m. Nastapyöräkisassa – nimensä mukaan – nastarenkaat ovat välttämättömät, mutta rengastyyppiä ei ole rajattu.

100 km nastapyöräkisa jätetään pois vuonna 2022. Nastapyöräkisojen matkoina ovat siis 50 km ja 25 km.

Meille järjestäjille osallistujien turvallisuus on ykkösasia. Tämän takia jokaisessa lajissa (ei koske nastajuoksua) on kypäräpakko. Tähän asti olemme välttyneet pahimmilta loukkaantumisilta, joten on parempi tehdä turvallisuuslinjauksia ennen ensimmäistä vakavaa loukkaantumista.

Kuutamoluistelu järjestetään perjantai-iltana 25.2.2022. Tästä lisää myöhemmin!

FIM:n kisojen palkintojen jako on heti tapahtuman jälkeen (pl. 200 km luistelun palkintojen jako).

Perinteinen Skater´s Night muuttuu hieman ja tapahtuman viralliset jatkot ovat klo 21 alkaen ravintola Intro Socialissa, jossa palkitaan 200 km luistelijat ja vedetään kisapäivä pakettiin.

Erittäin positiivisen vastaanoton saanut virtuaalinen FIM tulee myös vuonna 2022!

Haluamme kannustaa ihmisiä arki- ja hyötyliikuntaan. Virtuaalinen FIM on ilmainen, kansanhiihdon omainen liikuntatempaus, jossa kannustetaan kaikkia liikkumaan. Virtuaalisessa FIM:ssä ei voita nopein vaan aktiivisuus palkitaan! Jokaisen lajin kolme eniten kilometrejä kerryttänyt liikkujaa palkitaan. Osallistuminen ei ole paikkakuntariippuvainen, vaan voit osallistua missä ja milloin tahansa helmikuun 2022 aikana! Arvomme kaikkien virtuaalisen FIM 2022 osallistuneiden kesken FIM 2023 osallistumisoikeuksia. Ilmoittautuminen avautuu tammikuussa 2022.

Lajit:

  • Luistelu
  • Sauvaluistelu
  • Potkukelkkailu
  • Nastapyöräily
  • Nastajuoksu 

Ilmoittautuminen FIM 2022 kisaan on auki. Ilmoittaudu mukaan edullisin hinnoin, edullisin hintaporras on voimassa 9.1.2022 saakka!

Finland's unique natural ice event is undergoing some changes. All race activities will be held on Saturday, February 26, 2022. There will also be stud running race events!

The traditional Finland Ice Marathon (FIM) comes again after one virtual event year. The skating season in February 2021 was really good. The beautiful weather in February attracted an estimated 20,000 to 22,000 skaters to the natural ice rink, which is considered a record. One reason for the large number of visitors was the increase in the value of outdoor and nature sports brought about by the corona epidemic. We look forward to the coming natural ice age. Right now the situation looks pretty good - it's frosty and it's snowing! Freezing of natural ice rinks starts as soon as natural ice conditions allow. The 2020-2021 skating season began at the end of January 2021.

Ice safety

The prerequisite for moving safely on the ice is that you are aware of the risks associated with ice and ice riding and that you are properly equipped. We have compiled on our website the important tips of the Finnish Swimming Teaching and Life Saving Association when you are going to move around on natural ice. Ice satefy

The 38th Finland Ice Marathon will be held on Saturday, February 26, 2022. The upcoming event is experiencing a bit of a new race program. All race activities will be held on the same day!

The FIM event book includes many sports: ice skating, Nordic skating, stud biking and kick sledding. Now also a new stud running!

The start times for the different species are staggered so that everyone can safely enjoy a unique natural ice event. We will be releasing the race schedules in January 2022.

The skating rink is divided into two parts, where:

A. skaters, Nordic skaters and kick sleders run on their own course. The surface of the track is ice and the width of the track is 4-8m.

B. stud riders as well as stud runners run on their own track. The surface of the track is snowy, padded, with ice under it, the width of the track is min. 2m. In a studded race - as the name implies - studded tires are essential, but the type of tire is not limited.

The 100 km studded race will be left out in 2022. The distances for the studded race are 50 km and 25 km.

For us, the safety of the participants is paramount. Because of this, every sport (doesn’t apply to stud running) has a helmet compulsion. So far, we have avoided the worst injuries, so it is better to have safety guidelines in place before the first serious injury.

Moon skating will be held on Friday evening, February 25, 2022. More on that later!

The prizes for the FIM competitions will be awarded immediately after the event (excl. The prizes for the 200 km skating prizes)

The traditional Skater Night changes a bit, and the official sequels to the event start at 9pm at the restaurant Intro Social, where the winners of the 200km skaters will be rewarded.

The virtual FIM, which was very well received, will also be in 2022!

We want to encourage people to move around everyday and for good. Virtual FIM is a free, folk-skiing exercise that encourages people to exercise. In the virtual FIM, the fastest does not win but the activity is rewarded! The three riders with the most kilometers in each sport will be rewarded. Participation is not community dependent, you can participate anywhere, anytime during February 2022! We value FIM 2023 participation rights among all participants in the virtual FIM 2022. Registration will open in January 2022.

Virtual Finland Ice Marathon events

  • Ice skating
  • Nordic skating (skating with poles)
  • Kick sledding
  • Stud biking
  • Stud running

Registration for the FIM 2022 race is open. Register at the lowest prices, the lowest price step is valid until 9.1.2022!